özel mütalaa ve bilirkişi raporu

Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası Nedir?

Çözümü uzmanlık gerektiren Hukuki veya Teknik bir ihtilafta, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde resmi bir görevlendirme olmaksızın uzmanları tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve hukuki değerlendirmelerdir.  

 

Neden Özel Bilirkişi Raporu /Uzman Mütalaası Alınmalı?

Özel rapor/mütalaa alınması tercihe bağlı bir uygulama olup hukuki bir zorunluluk değildir. Bir taraf iddialarını ispatlamak için serbestçe bu tercihi yapabilir.

Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken ciddi bir fark bulunmamaktadır, ikisi de takdiri delil niteliğindedir.

Hakimin uzman mütalaasına alınış yolu itibarı ile makul bir şüphe ile yaklaşması beklenir bir tutum olmakla birlikte, mütalaada yer alan tüm hususların ikna edici ve ispatlı bir şekilde sunulması raporun güvenilirliğine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca özel bilirkişi raporu / uzman mütalaası almak için taraflar arasındaki ihtilafın adli makama yansıması şartı da yoktur, arabuluculuk gibi dostane çözüm yollarında da tarafların mutabık kaldıkları kişi ve/veya özel kurumlardan rapor / mütalaa alması mümkündür.

 

 

Eltutan Patent, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ihtilaflarında teknik ve hukuki durumu tespit etmek üzere raporlama hizmeti vermektedir….